TRIODE SPIRIT 300B LUXE – NEW POWER SUPPLY

Denna produkt finns i butik som visningsexemplar

Artikelnr: 3951 Kategorier: , Fabrikat: Artikel nr: 3951

Beskrivning

Den berömda 300B hyllades alltid så mycket som möjligt på utbudet av JCVerdiers förstärkare.
Det är verkligen en svår övning att få bästa möjliga musikalitet med en triodförstärkare, eftersom allt måste vara perfekt runt röret.
Nu introducerar vi en ny förbättring av kretsarna för den reglerade strömförsörjningen.
Det handlar om ett fäste med 3 tillsatsrör som spårar allt kvarvarande brum, av den anledningen kallar vi det “brumjaktskrets”. Och mer reducerade denna krets den interna impedansen till nästan ingenting.
Denna förbättring lägger till det stora antalet av de som finns, det leder Triode Spirit Amplifier 300B Luxe till en grad av musikalitet som ännu aldrig nåtts.

Förstärkaren Triode Spirit 300B Luxe är försedd med 14 rör som används i följande funktion:
2 X VV300B direktvärmeeffekttriod
2 X 5U4 direktvärmeeffektlikriktare
2 X 6AS7 dubbeleffekttriodbalastregulator
4 X 6EJ7 skarp avstängd pentod, µ-följare ingångssteg
3 X 6EJ7 skarpt avstängd pentodfelförstärkare – ”
brum jaktkrets ” 1 X OB2 glödurladdning referensspänning

Mer information