Quad 33, 303, FM3

Kategori: Artikel nr: 4365

Beskrivning

Serien som 33, 303 och FM3 ingår i tillhör de mest berömda produkterna från storhetstiden av Quad. 1967 lanserades försteget Quad 33 och slutsteget Quad 303 som de första officiella transistorprodukterna från företaget. Den elektriska designen av 303 och den generella visuella konstruktionen fanns egentligen redan lanserad som en besläktad version 1966, 50-serien menad för professionell användning. Tunern FM3 lanserades senare, år 1971, och har blivit den allmänt accepterade tillhörande tunern för serien. 1967 fanns tunern FM1 i produktion. Quad AM3 och FM2 (i samma estetik som 33 och 303) lanserades 1969 respektive 1968. Både AM3 och FM2 var rörprodukter trots att 33 och 303 var solid state produkter. Tidigare i Quads historik fanns en tuner kallad FM2 vars estetik tillhörde deras produkter från 1950-talet, denna tuner såldes som Acoustical Mfg. Co och ska ej förväxlas med den senare Quad FM2. Träkabinettet, som tunern och försteget är monterade i, var ett populärt tillval.

Quad 33, Quad 303 och Quad FM3 finns permanent utställda för visning i butiken.