McIntosh AE-1 1950

Kategori: Artikel nr: 4406

Beskrivning

AE-1 är det första försteget från legendariska tillverkaren McIntosh Laboratory (vid tiden McIntosh Engineering Laboratory Co.). Modellbeteckningen AE-1 är en förkortning av Audio Equalizer 1. Försteget arbetar i mono. På bilden ser vi McIntosh AE-1 tillsammans med dess moderna jämlike C70 Anniversary Preamplifier. Serien försteg där AE-1 ingår är de tidigaste förstegen från McIntosh och mycket svåra att urskilja från varandra. Troligast är att de beteckningar med siffror kommit till i efterhand. AE-1, AE-2 och AE-2A har samma estetik med små variationer, dock är det oklart hur de elektriskt skiljer sig från varandra. Ken Kesslers bok McIntosh ”…for the love of music…”, Binghamton: McIntosh Laboratory Inc., 2006. innehåller en intervju med Sidney Corderman som beskriver AE-2 och alla estetiska variationer av den. Även i detta sammanhang är AE-1 och AE-2A utelämnade. Troligast är exemplaret på bild en AE-1, på grund av de cirkulära vreden av bakelit vid varje sida. Uppfattningen gällande årtalen AE-serien tillverkades varierar även bland källorna. Vissa hävdar att den inleddes redan 1949 medan andra hävdar 1951, 1950 är ett diplomatiskt val. AE-1 är monterad i ett elegant träkabinett. En estetik som skiljer sig från slutstegen som McIntosh tillverkade vid tiden, dessa har inte detaljer i trä. Se även vårt exemplar av 50W-2 som är ett lämpligt slutsteg för AE-1.

Exemplaret på bild finns permanent utställt för visning i butiken.

McIntosh C70 och MC2152 Anniversary finns för visning och demo i butiken.