Leak Trough-Line 1955 & Mullard 5-10 1954

Kategori: Artikel nr: 4912

Beskrivning

Leak Trough-Line var den första FM tunern som konstruerades av företaget 1955, totalt tillverkades Trough-Line i tre generationer. Namnet Trough-Line syftar på transmissionsledaren (istället för en vanlig induktor i oscillatorn) som är formad likt ett tråg. Designen var mer stabil vid rörens uppvärmning än den traditionella oscillatordesignen använd i tuning av radiofrekvenser. Då stabiliteten uppnåtts vid temperaturförändring medfördes att automatisk frekvenskontrollering (AFC) inte behövde användas i samma utsträckning än vad som vid tiden var vanligt. Resultatet var att tunern höll radiostationens frekvens mer korrekt vilket i sin tur gjorde ljudbilden stabilare. Tuning indikeras på Trough-Line av ett s.k. ”magic eye” rör på framsidan.

Mullard 5-10 är en kretsdesign för en rörförstärkare som skapades av Mullard Radio Valve Co. Ltd. och publicerades i Practical Wireless Magazineoktober 1954. Mullard brukade ta fram kretsar för rörförstärkare och publicera dem för att öka intresset i deras rör. Namnet 5-10 syftar på de fem rören som utgör den elektriska konstruktionen och den lämnade effekten, 10W. EZ81 skapade helvågslikriktning och slutrören EL84 var kopplade i push-pull. Utöver dessa användes EF86 och ECC83 i designen. En senare utveckling av designen kallades Mullard 5-20 som använde EL34 som slutrör och lämnade 20W. effekt. Mullard sålde aldrig färdigbyggda förstärkare och designen gjordes tillgänglig av olika tillverkare som byggsatser. Exemplaren på bild är sådana byggsatser som gick att beställa. Eftersom stereo inte fanns 1954, i syftet av kommersiell ljudåtergivning, är både slutsteg och försteg konstruerade i mono. Försteget fungerar som ingångsväljare och volymkontroll och har även ett RIAA-steg inbyggt. Den första halvan av 1900-talet in på 1960-talet var radiomöbelns epok i HiFi-historien. Flera av de främsta tillverkarnas produkterna (primärt engelska företag; Leak och Quad) byggdes in i radiomöbler. Byggsatsens slutsteget såldes utan kabinett och strömbrytare eftersom den var menad att skruvas fast inuti valfri radiomöbel, all reglering skulle göras via försteget, monterat på framsidan av radiomöbeln. Likaså såldes första generationen av Leak Trough-Line utan kabinett och var förberedd för montage i radiomöbel, se de försänkta skruvhålen i tunerns hörn.