Deutscher Kleinempfänger DKE-38 1938

Kategori: Artikel nr: 4359

Beskrivning

Den än idag kontroversiella radion DKE-38 beordrades att skapas av propagandaminister Joseph Goebbels, som ansåg radions medium en utmärkt källa att förmedla propaganda via. Modellbeteckningen DKE-38 syftar på Deutscher Kleinempfänger och första året den såldes, 1938. Flera olika tillverkare byggde modellen, exempelvis Blaupunkt, Telefunken och SABA-Radio, exemplaret på bild är tillverkad av Minerva Radio. Idag är DKE-38 mer trevligt associerad som omslaget till Kraftwerks album Radio-Aktivität 1975. Omslagets framsida visar radion stiliserad medan albumets baksida visar radion fotograferad. Radions konstruktion använder ett likriktarrör, VY2, samt ett slutrör, VCL11.

Exemplaret på bild finns permanent utställt för visning i butiken.