Cardas Bulk Cables

Kategori: Fabrikat: Artikel nr: 4018

Beskrivning

En kabel innehåller en eller flera ledare, kan eller kanske inte inkluderar en skärm och/eller andra material (PTFE-tejp, bomullsdielektrik, etc.) och har en yttre mantel.

Bulk Cable avser kabel som vi säljer per fot, utan någon uppsägning eller förberedelse. Korta längder rullas ihop och läggs i en påse. Längre längder säljs på spole.

Den här listan visar alla bulkkablar vi har tillgängliga.