Acoustical QA12P 1949

Kategori: Artikel nr: 4351

Beskrivning

Acoustical Manufacturing Co. Ltd. of Huntingdon lanserade sin första High-Fidelity produkt 1949, den integrerade monoförstärkaren QA12P. Företaget, som grundades av Peter Walker, bytte sedermera namn och är idag kända som legendariska tillverkaren Quad. QA12P blev fort erkänd som en välljudande förstärkare vilken lämnar 12W. effekt och använder KT66 som slutrör. QA står för Quality Amplifier. KT66 röret introducerades redan på 30-talet. En stor anledning till rörets framgångar inom HiFi var att Quad använde GEC tillverkade KT66 i QA12P och Quad II monoblocken. 1000 exemplar av QA12P såldes och antagligen är idag få exemplar kompletta och bevarade. Quads historik går att härleda redan till 1936 då Walker grundade företaget SP Fidelity Sound System, de tillverkade främst PA-utrustning.

Exemplaret på bild finns permanent utställt för visning i butiken.