HIFI STÄLLET ÄR EL-KRETSEN-CERTIFIERAD!
HIFI STÄLLET ÄR EL-KRETSEN-CERTIFIERAD!

Nu är Hifi Stället El-Kretsen-certifierad butik!

Certifikatet visar att vi tar ansvar för produkterna även efter
förbrukning. Du som kund hos Hifi Stället ska känna dig trygg med att
produkten återvinns på bästa sätt och alla råvaror tas om hand och
återförs in i kretsloppet.

Välkommen till en miljömedveten Hifi-butik!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *